Designed and built with care, filled with creative elements

Top
Image Alt

Zyra e Marrëdhënieve Ndërkombëtare – Rreth Nesh

Rreth Nesh
Detyrat kryesore të zyrës
Exchange program

Erasmus+  Programet

Bashkëpunimi Ndërkombëtar
Informohu

Zyra e Marrëdhënieve Ndërkombëtare – Rreth Nesh

Kontakt

Drejtori i Drejtorisë së Marrëdhënieve Institucionale
Prof.Dr. Elvin Toromani

Tel: 0699198055

E-mail: etoromani@ubt.edu.al


Informacione
Data and Figures
Njihuni me Tiranë-n