Designed and built with care, filled with creative elements

Top
Image Alt

Zyra e Marrëdhënieve Me Jashtë – Anëtarësime

Rreth Nesh
Detyrat Kryesore të Zyrës
Bashkëpunimi Ndërkombëtar
Informohu

Zyra e Marrëdhënieve Me Jashtë – Anëtarësime

 

Nr Institucioni ku UBT-ja eshte antaresuar  Faqja e Web-it  
           
1 IUFRO -Vjene – Astria https://www.iufro.org/
2 Europian Forest Institute https://efi.int/
3 CMU – Bari – Itali  http://www.cmungo.eu/
4 ICA -Vjene – Austria https://www.ica-casee.eu/
5 EAEVE – Vjene – Austria https://www.eaeve.org/
6 Biodiversity International https://www.bioversityinternational.org/
7 UNIADRION https://www.uniadrion.net/
8 Agrinatura Association Secretaria https://agrinatura-eu.eu/
9 Association for European Life Science Universities https://www.gfar.net/organizations/association-european-life-science-universities
10 Reev-Med https://www.reev-med.org/portal/en/
Dr. Elsa Zela
Përgjegjëse e Sektorit te Marrëdhenieve me Jashte
Rruga Paisi Vodica 1025 Koder-Kamez
Tel dhe Fax: 355 47 200 874
Website: ubt.edu.al
E-mail: iroaout@ubt.edu.al

Harta e Kampusit