Designed and built with care, filled with creative elements

Top
Image Alt

Zyra e Marrëdhënieve Me Jashtë – Informohu

Rreth Nesh
Detyrat Kryesore të Zyrës
Bashkëpunimi Ndërkombëtar
Informohu

Zyra e Marrëdhënieve Me Jashtë – Informohu

Dr. Elsa Zela
Përgjegjëse e Sektorit te Marrëdhenieve me Jashte
Rruga Paisi Vodica 1025 Koder-Kamez
Tel dhe Fax: 355 47 200 874
Website: ubt.edu.al
E-mail: iroaout@ubt.edu.al

Harta e Kampusit