Designed and built with care, filled with creative elements

Top
Image Alt

Zydi Teqja

Edukimi

PhD, Agromjedis, Universiteti Bujqësor i Tiranës, 1992

Diplomë universitare në Agronomi, Instituti i Lartë Bujqësor i Tiranës, Tiranë , 1985

Lëndët:

Bazat e arkitekturës së peizazhit

Kopshtet dhe parqet urbane

Projektimi dhe Menaxhimi i qëndrueshëm i peizazhit

Interesat kërkimore

Ndikimi i hapësirave të gjelbra mbi shëndetin dhe mirëqenien e popullatës; Studimi i ndryshimeve të mbulesës bimore në kohë dhe hapësirë dhe ndikimi i ndyshimeve klimatike.

TITULLI

Lektor

DEPARTAMENTI

Hortikulturë dhe arkitekturë peizazhi

NDERTESA

Godina FBM

Zyra

123

TELEFONI

0696169208

EMAIL

zteqja@ubt.edu.al