Designed and built with care, filled with creative elements

Top
Image Alt

Zv.Dekanët FMV


Dr. Egon Andoni

Zëvëndës Dekan për Marrëdhëniet me Institucionet dhe Publikun

E-mail: eandoni@ubt.edu.al CV Akademike Egon Andoni

Shiko profilin e plotë


Dr. Albana Munga
Zëvëndës Dekan për Mësimin
E-mail: amunga@ubt.edu.al

Shiko profilin e plotë

 

 

 

 

 

 

Dr. Sonila Cocoli
Zëvëndës Dekan për Kërkimin Shkencor dhe Projektet
E-mail: scocoli@ubt.edu.al

Shiko profilin e plotë