Designed and built with care, filled with creative elements

Top
Image Alt

Zv. Dekane Erta Dodona

Departamenti i Hortikulturës dhe Arkitekturës së Peizazhit
Fakulteti i Bujqësisë dhe i Mjedisit
Misoni dhe Vizioni
Përgjegjësi i Departamentit
Grupet Mësimore Kërkimore
Stafi Ndihmës Akademik
Programet e studimit
Informacion për studentët

EDUKIMI

Profesor i Asociuar, Universiteti Bujqësor i Tiranës, 2015

PhD, Doktorate, Universiteti Bujqësor i Tiranës, 2007

Shkolle Pasuniversitare (SHPU) Universiteti Bujqësor i Tiranës, 2003

Diplomë Universitare – Biolog, Universiteti i Tiranës, Fakulteti i Shkencave te Natyres, 1990-1995

LENDET:

Niveli Bachelor

  • Fiziologji Bimesh
  • Biokimi dhe Fiziologji Bimesh

Niveli Master i Shkencave

  • Aplikimi i Fitohormoneve ne Bujqesi

INTERESAT KËRKIMORE

  • Fitohormonet dhe aplikimi i tyre
  • Fiziologjia bimore, Bioenergjia
  • Vleresimi i Flores dhe Vegjetacionit

TITULLI

Profesor i Asociuar

 

DEPARTAMENTI

Departamenti i Shkencave Agronomike

 

NDERTESA

Godina e Agronomise

 

Zyra 118

 

TELEFONI

0682087632

 

EMAIL: edodona@ubt.edu.al