Designed and built with care, filled with creative elements

Top
Image Alt

Zenepe Dafku

Edukimi

 

PhD 2020-në proces Departamenti i Gjeografisë dhe menaxhimit të territorit, Universiteti Paul Valery,Montpellier 3, Francë

Master Shkencor në Ekonomi dhe Politika Agrare,Fakulteti I Ekonomisë dhe Agrobiznesit, Universiteti Bujqesor i Tiranes, Tirane, 2013-2015

Bachelor në Ekonomi dhe Politika Agrare,Fakulteti I Ekonomisë dhe Agrobiznesit, Universiteti Bujqesor i Tiranes, Tirane, 2010-2013

Lendet:

Ekonomi e burimeve natyrore dhe ambientit & Zhvillim rural i qëndrueshëm

Interesat kërkimore

Vlerësimi i efektivitetit të përdorimit të burimeve natyrore.

Vlerësimi ekonomik social mjedisor i zonave të mbrojtura.

Zhvillimi rural &territorial, menaxhimi i territorit, ekonomia e territorit dhe produktet e tij

Titulli :

Asistent lektor

 

Departamenti:

Ekonomi dhe Politika të Zhvillimit Rural

 

Ndertesa:

Godina A FEA

Zyra:

Zyra 116

Tel:

 

Email:

zdafku@ubt.edu.al/zenepedafku@gmail.com