Designed and built with care, filled with creative elements

Top
Image Alt

Ylli Biçoku

Edukimi

Profesor, Universiteti Bujqësor i Tiranës, 2014.

Profesor i Asocuar, Universiteti Bujqësor i Tiranës, 2002.

PhD, ne Prodhim shtazor dhe Përmirësim Gjenetik, Universiteti Bujqësor i Tiranës, 1995. Bachelor në Zootekni, Universiteti Bujqësor i Tiranës, 1981.

Lendët

Politika e Zhvillimit dhe Këshillimit në Bujqësi (BSc- Zootekni dhe Siguria e produkteve blegtorale),

Këshillimi në Bujqësi dhe Teknikat e Komunikimit (MSc Zootekni)

Komunikimi dhe Këshillimi në Zhvillimin Rural (MP Mjedis).

Kerkimet Shkencore

Shërbimi këshillimor bujqësor; Politikat e zhvillimit në bujqesi dhe zhvillim rural.

Titulli :

Lektor

 

Departamenti:

Shkencave Zooteknike

 

Ndertesa:

Godina Zooteknise

 

Zyra:

Zyra nr. 305

Tel:

+35569 2756629

Email:

ybicoku@ubt.edu.al