Designed and built with care, filled with creative elements

Top
Image Alt

Xhuljo SEMA

Edukimi

Master Shkencor në “Inxhinieri Agromjedisi”, Universiteti Bujqësor i Tiranës, Tiranë, 2019

Bachelor në “Inxhinieri Agromjedisi dhe Ekologji”, Universiteti Bujqësor i Tiranës, Tiranë , 2017.

Lëndët:

Bazat e Prodhimit Bimor, Toka dhe Menaxhimi I saj, Bazat e Shkencës së tokës, Hyrje në Shkencë Toke.

Interesat kërkimore

Ruajtja dhe përmirësimi I cilësive fiziko-kimiko dhe biologjike të tokës.

 

 

 

TITULLI

Asistent lector.

 

DEPARTAMENTI

Departamenti I Mjedisit dhe Burimeve Natyrore

 

NDERTESA

Godina e Mjedisit dhe Burimeve Natyrore

 

Zyra

Nr.20

 

TELEFONI

0698325937   

                                                                  

EMAIL

 xhsema@ubt.edu.al