Designed and built with care, filled with creative elements

Top
Image Alt

Xhevaire Dulja

Edukimi

Prof.Asoc në Ekonomi dhe Agrobiznes, Universiteti Bujqësor i Tiranës, Tiranës, 2015

PhD, Departamenti i, Biologjise dhe Kimisë AgroPyjore, Fakulteti i Bujqwsisw,Universiteti i Barit, Itali, 2009

Master Shkencor në Insituti Agronomik Mesdhetar i Barit, 2004

Diplomë e integruar (4.5 vjet) Agronom I Përgjithshëm në Fakultetin e Agronomisë të Institutit të Lartë Bujqësor (sot Universiteti Bujqësor I Tiranës), 1990

 Diplomë e integruar Mesues i Biologjise dhe Kimise, Universiteti Aleksander Xhuvani, Elbasan, 1996

Lendet:

Mesimdhenie ne ‘Ekstension Rural’, ‘Komunikim Biznesi’ dhe ‘Produktet e Territorit

 

Interesat kërkimore

Kërkimi shkencor mbi Bujqësinë e Qëndrueshmme, Bujqësinë Organike, Sistemet e Menaxhimit të Cilësisë, Agro-Mjedisin, Sjelljen konsumatore, Produktet e Territorit

TITULLI

Profesore e Asociuar

DEPARTAMENTI

Menaxhim i Turizmit Rural

NDERTESA

Godina A FEA

 

Zyra: 233 A

EMAIL: xhdulja@ubt.edu.al