Designed and built with care, filled with creative elements

Top
Image Alt

Vendim për pezullimin e regjistrimit të kandidatëve për autoritete dhe anëtar në organet drejtuese të UBT-së.

Bashkangjitur do të gjeni Vendimin Nr. 5, date 11/05/2020 për pezullimin e regjistrimit të kandidatëve për autoritete dhe anëtar në organet drejtuese të UBT-së.

Kliko këtu: Vendim Nr.5, Date 11/05/2020