Designed and built with care, filled with creative elements

Top
Image Alt

Vendim Për Miratimin E Strategjisë Kombëtare Për Arsimin 2021–2026 Dhe Të Planit Të Veprimit Për Zbatimin E Saj, Nr. 621 Datë 22.10.2021

Klikoni mbi link-un për të parë: https://ubt.edu.al/wp-content/uploads/2022/02/Vendim-621_date-22.10.2021_Per-miratimin-e-SKA-2021-2026.pdf