Designed and built with care, filled with creative elements

Top
Image Alt

VENDIM KËSHILLI I MINISTRAVE 783 PERFORMANCA NË MËSIMDHËNIE

VENDIM NR.783, DATË 26.12.2018

VLERËSIMIN E PERFORMANCËS NË MËSIMDHËNIE TË PERSONELIT AKADEMIK NË INSTITUCIONET E ARSIMIT TË LARTË, EDHE NËPËRMJET SONDAZHIT KOMBËTAR TË STUDENTËVE.

Kliko këtu: VKM 783 Performanca në mësimdhënie