Designed and built with care, filled with creative elements

Top
Image Alt

Vendim i Komisionit Institucional të Zgjedhjeve, Nr. 08, datë 01.07.2020, për rregjistrimin e kandidatëve

Bashkangjitur do të gjeni Vendimin e Komisionit Institucional të Zgjedhjeve të Universitetit Bujqësor të Tiranës, shpalljen e datës së fillimit dhe mbarimit për pranimin e aplikimeve për regjistrimin për autoritete dhe organet drejtuese të UBT.

Kliko këtu: Vendim i KIZ Regjistrimi i kandidatëve