Designed and built with care, filled with creative elements

Top
Image Alt

Vendim Bordi i Administrimit për studentët me mesatare 9-10 që përfitojnë bursë dhe përjashtohet nga tarifa e shkollimit

Vendim Nr. 73, datë 27.11.2019

“PËR MlRATIMIN E LISTËS EMËRORE TË STUDENTËVE TË REGJISTRUAR QË PERFITOJNË BURSË DHE PËRJASHTOHEN NGA TARIFA E SHKOLLIMIT PËR VITIN AKADEMIK 2019-2020”

Kliko këtu: Vendim Nr. 73, datë 27.11.2019