Designed and built with care, filled with creative elements

Top
Image Alt

Vendim Bordi i Administrimit për miratimin e listës emërore të studentëve që përjashtohen nga tarifa e shkollimit

Vendim Nr. 71, datë 27.11.2019

“PËR MlRATIMIN E LISTËS EMËRORE TË STUDENTËVE QË PËRJASHTOHEN NGA TARIFA E SHKOLLIMIT  PËR VITIN AKADEMIK 2019-2020”

 

Kliko këtu: Vendim Nr. 71, datë 27.11.2019