Designed and built with care, filled with creative elements

Top
Image Alt

Vendim Bordi i Administrimit për miratimin e listës emërore të studentëve që përfitojnë bursë 

Vendim Nr. 72, datë 27.11.2019

“PËR MlRATIMIN E LISTËS EMËRORE TË STUDENTËVE QË PERFITOJNË BURSË PËR VITIN AKADEMIK 2019-2020”

Kliko këtu: Vendim Nr. 72, datë 27.11.2019