Designed and built with care, filled with creative elements

Top
Image Alt

Vath Tabaku

Edukimi

PhD ne Silvikulture, Universiteti i Goettingenit Gjermani, 1995-2000.

Fakulteti i Shkencave Pyjore, Titulli Inxhinier Pyjesh,

Universiteti Bujqesor i Tiranes, 1982-1987.

 

Lendet:

Silvikultura, Ekologjia e pyllit, Ndryshimet ne Ekosistem, Plantacionet industriale dhe pyjore,

Ndryshimet klimatike, Rehabilitimi i siperfaqeve pyjore te degraduara.

Interesat kërkimore

Silvikultura, Ekologjia e pyllit, Ndryshimet ne Ekosistem, Plantacionet industriale dhe pyjore,

Ndryshimet klimatike, Rehabilitimi i siperfaqeve pyjore te degraduara.

Titulli :

Prof. Dr.

 

Departamenti:

Departamenti i Pyjeve

 

Ndertesa:

Godia FSHP

 

Zyra:

Zyra:203

 

Tel:

068 40 30 632

 

Email:

vtabaku@ubt.edu.al