Designed and built with care, filled with creative elements

Top
Image Alt

Vasilika Dini

Fakulteti i Mjekësisë Veterinare
Përgjegjësi i departamentit
Grupi Mësimore Kërkimore
Stafi Ndihmës Akademik

Edukimi

Prof. Dr. Fakulteti i Mjekësisë Veterinare, Universiteti Bujqësor i Tiranës, 2016.

Asoc.Prof.  Fakulteti  i Mjekësisë Veterinare, Universiteti Bujqësor i Tiranës, 2011.

Dr. Fakulteti i Mjekësisë Veterinare, Universiteti Bujqësor i Tiranës, 2006.

 

Lënda:    Histologji – Embriologji, metodat e kërkimit shkencor, ….

Interesat kërkimore: Ne fushen e varianteve te reja Histologjike

Departamenti: Moduleve Morfofunksionale

Titulli :

Prof. Dr.

 

Departamenti:

Moduleve Morfofunksionale

 

Ndertesa:

Fakulteti i Mjekësisë Veterinare. Zyra 101

 

Zyra:

Zyra: 306

 

Kontakt:  +355692157226

Email :    v.dini@ubt.edu.al

lika_dini@yahoo.com