Designed and built with care, filled with creative elements

Top
Image Alt

Vangjel Ceroni

Edukimi

Kandidat i Shkencave në Mjekësi Veterinare, Fakulteti i Veterinarisë, Instituti i Lartë Bujqësor i Tiranës, 1992

Diplomimi Mjek Veteriner, Fakulteti i Veterinarisë, Instituti i Lartë Bujqësor i Tiranës, 1981

Lëndët:

Sëmundjet e Kafshëve Ripërtypëse

Propedeutikë Veterinare

Interesat kërkimore

Patologjitë kryesore të kafshëve Ripërtypëse.

Me përparësi patologjitë e metabolizmit.

TITULLI

Profesor

DEPARTAMENTI

Departamenti i Lëndëve Klinike

NDERTESA

Godina B, FMV

Zyra 204

Kati i Dytë

TELEFONI

0682147720

EMAIL

vangjelceroni@yahoo.com  ;   vangjelceroni@ubt.edu.al