Designed and built with care, filled with creative elements

Top
Image Alt

Valentina Arapi

Fakulteti i Bioteknologjisë dhe Ushqimit
Departamenti
Pergjegjësi i Departamentit
Stafi Ndihmës Akademik
Programet e studimit

 

 

 

 

Edukimi

Titulli  akademik “Profesor”,2013.

Profesor i Asocuar,1999

Kandidate e Shkencave”,1992, ekuivalente me ” Doktor i  Shkencave”, PhD, gradë akademike   në 04.11.1994,

Diplomuar  “Kimi Industriale”, Fakulteti i Shkencave të  Natyrës, i Tiranës 1978.

Lendet:

Kimi Organike,  në nivelin Bachelor.

Kimi e Produkteve Natyrore, në nivelin Master Shkencor.

Interesat kërkimore

Vlerësimi i treguesve cilësore dhe sasiorë i drithrave të kultivuara në vendin tonë

Titulli :

Profesor në lëndën  Kimi Organike,   në nivelin Bachelor dhe në lëndën Kimi e Produkteve Natyrore, në nivelin Master Shkencor, Teknologji Agroushqimore.

 

Departamenti:

Kimi

 

Ndertesa:

Godina  e Laboratorit

Zyra:

Zyra 004

Tel:

 

Email:

varapi@ubt.edu.al