Designed and built with care, filled with creative elements

Top
Image Alt

VALDETE VORPSI

EDUKIMI

Prof. Dr., Universiteti Bujqesor i Tiranes, Tirane 2013

Prof. As. Dr., Universiteti Bujqesor i Tiranes Tirane 2007

PHD, Universiteti Bujqesor i Tiranes, Tirane, 1995

Diploma Universitare; Biologji 5 Vjecare  Fakulteti i Shkencave te Natyres, Universiteti i Tiranes, Tirane , 1985

LËNDËT

Biokimia, Biokimia e Fiziologjia e Bimeve, Kimia e Biokimia e Pesticideve, Bioenergjia.

INTERESAT KËRKIMORE

Biokimia, Bioenergjia, Toksikologjia e pesticideve

TITULLI:

Profesor

DEPARTAMENTI

SHKENCA AGRONOMIKE

NDERTESA

Godina Agronomia

Zyra nr. 316, kati i trete

TELEFONI

00355693714851

E-mail: vvorpsi@ubt.edu.al