Designed and built with care, filled with creative elements

Top
Image Alt

Valbona Hobdari

Edukimi

  • Grada: Doktori i Shkencave në fushën e “Shkencave Bujqesore”, Universiteti Bujqësor i Tiranës, 2013.
  • Master në “Shkencat Agronomike” në drejtimin : “Përmirësimi Gjenetik dhe Prodhimi i Farave dhe Fidanëve”, Universiteti Bujqesor i Tiranes, Tirane, 2007
  • Diplomimi: Agronome, 1986

Lëndet:

Lektor në modulin:” Teknollogjia e Prodhimit të Farës”, niveli Bachelor, drejtimi Agromekanizim, Departamenti Shkencave dhe Teknologjive Bimore

  1. Interesat kërkimoreMonitorimi i gjëndjes së aksesioneve në koleksionin bazë dhe aktiv të ruajtura në vite nëpërmjet testimit të aftësisë mbirëse dhe studimi i diversitetit gjenetik të bimëve leguminoze nëpërmjet rigjenerimit, karakterizimit dhe vlerësimit të tyre.

TITULLI

Kërkuese shkencore, Përgjegjëse e sektorit të Bankës Gjenetike, lektore, IRGJB,UBT

 

DEPARTAMENTI

Departamenti i Shkencave Agronomike; Fakulteti i Bujqësisë dhe Mjedisit, UBT.

 

NDERTESA

Fakulteti i Bujqësisë dhe Mjedisit, UBT.

Zyra: Nr.203, Kati II, Banka Gjenetike, Rr. Siri Kodra/132/1, Tiranë/Shqipëri.

 

TELEFONI

+0355682737287

 

EMAIL

vhobdari@ubt.edu.al ;   bona_hobdari@hotmail.com;