Designed and built with care, filled with creative elements

Top
Image Alt

Universiteti i Padovës hap thirrje për STAR GRANTS ku synon financimin e projekteve individuale dy-vjeçare të kërkimit

Aplikimet mund të paraqiten në çdo fushë të kërkimit ku kandidatët mund të propozojnë një projekt në një nga 27 fushat e kërkimit shkencor, të cilin Unipd e grupon në tre fusha makro që korrespondojnë me tre fushat kërkimore ERC (PE: Shkencat Fizike dhe Inxhinieria; LS: Shkencat e Jetës; SH: Shkencat Sociale dhe Shkencat Humane).

Kjo thirrje për propozime përfshin llojet e mëposhtme të granteve:

  • STARS Starting Grants (STARS-StGs): të dizajnuara për të financuar IP me një histori të shkëlqyeshme, të cilëve u është dhënë diploma e parë e Doktoratës brenda një minimumi prej 2 dhe maksimumi 7 vjet para 1 Janarit 2021.
  • STARS Consolidator Grants (STARS-CoGs): të dizajnuara për të financuar IP me një histori të shkëlqyeshme, të cilët tashmë po kryejnë kërkime në Unipd dhe po konsolidojnë ekipin e tyre kërkimor dhe / ose kërkimin e tyre të pavarur të cilëve u është dhënë diploma e tyre e parë e Doktoratës brenda minimumi 7 dhe maksimumi 12 vjet para 1 Janarit 2021.
  • STARS Wild Card Grants STARS (STARS-WiCs): të dizajnuara për të financuar IP-të që paraqitën një propozim në ERC Starting or Consolidator or Advanced Grant, thirrjet për propozime të 2019 dhe 2020, të treguar Unipd si Institucioni Pritës, të marrë një notë përfundimtare të “A” por nuk u financua për shkak të kufijve të buxhetit.

Afati i aplikimit është 12 Prill, 13:00 pm CEST Time

Për tu regjistruar klikoni në link-un https://pica.cineca.it/unipd/.

Për më shumë informacion si edhe dokumentet e nevojshëm klikoni https://www.unipd.it/en/stars2021

Kliko këtu për informacionin në anglisht.