Designed and built with care, filled with creative elements

Top
Image Alt

Universiteti Bujqësor i Tiranës shpall thirrjen për të aplikuar në shkollën verore në Slloveni

Shkolla Verore e Biosigurisë do të zhvillohet nga 31 gusht deri më 4 shtator 2021 në Ljubljana, Slloveni.

I drejtohet studentëve veterinarë që duan të përmirësojnë njohuritë e tyre të aplikuara për biosigurinë në ushtrime praktike.

Pas përfundimit të shkollës verore, secili pjesëmarrës do të jetë në gjendje të vlerësojë dhe zbatojë në mënyrë kritike masat e nevojshme të biosigurisë në mënyrë që të rritet efikasiteti praktik dhe ekonomik në profesionin e tij.

Për më shumë informacion klikoni në link https://www.vf.uni-lj.si/en/node/200

Afati i fundit i aplikimeve është 15 Qershor 2021

Për të aplikuar https://1ka.arnes.si/a/19374

Kliko këtu për të broshurën në anglisht