Designed and built with care, filled with creative elements

Top
Image Alt

Universiteti Bujqësor i Tiranës shpall thirrjen për të aplikuar në shkollën verore në Rumani

Universiteti Bujqësor i Tiranës shpall thirrjen për të aplikuar në shkollën verore në Rumani për studentët universitarë nga mjekësia veterinare, biologjia dhe ekologjia. Të gjitha aktivitetet do të zhvillohen në terren, në një nga mjediset më të pacenuara nga Evropa, Delta e Danubit.

Afati i fundit i aplikimeve është 15 Qershor 2021

Për t’u regjistruar klikoni në link https://form.jotform.com/211290870621046

Për më shumë informacione http://zooparaz.net/fieldparasitology/index.html