Designed and built with care, filled with creative elements

Top
Image Alt

Universiteti Bujqësor i Tiranës lancon portalin e parë informues mediatik në fushën e bujqësisë UBgreen.al

 

Kjo platformë, jo vetëm informuese me lajmet dhe risitë e fundit, por edhe me materiale, studime e analiza të sektorëve të punuara nga stafi akademik i UBT, i vjen në ndihmë aktorëve kryesorë në fushën e bujqësisë dhe zhvillimit rural në një kohë kur aksesi në informacion online është më i nevojshëm se kurrë më parë.
Ubgreen ofron një larmishmëri të gjerë me informacion, lajme, studime e analiza, manuale teknike, ilustrime grafike e tutoriale video të kategorizuara në mënyrë sa më të thjeshtë për përdoruesit e portalit.

UBgreen.al

Facebook.com/UBgreenal