Designed and built with care, filled with creative elements

Top
Image Alt

Udhëzues “Aplikojmë për punë”

Klubet Studentore në UBT
Programet e Studimit 2021-2022
Aktivitete Akademike Studentore
Shërbime për studentët internacional
Shëndetësi & Këshillim
Angazhim civil
Foto /Aktivitete
Promovimi i studentëve ne UBT
Qëndra e Karrierës dhe Alumni
Themelohet ALUMNI UBT
Forumi Ekonomik Studentor
Njoftime për Studentët
Aplikojmë për punë
Kodi i Etikës
Simultane Shahu

Udhëzues “Aplikojmë për punë”

 

Ky udhëzues u vjen në ndihmë studentëve dhe ish-studentëve në procesin e kërkimit dhe aplikimit për vende pune. Informacioni dhe ushtrimet në të u vlejnë studentëve edhe për t’u përgatitur për këshillimin e personalizuar nga punonjësit e Zyrës së Karrierës dhe Alumni. Udhëzuesi është bazuar në përvoja të mira ndërkombëtare. Përgatitja e tij u mundësua falë mbështetjes nga RisiAlbania, një projekt i Agjencisë Zvicerane për Zhvillim dhe Bashkëpunim dhe i zbatuar nga Helvetas dhe Partnerët Shqipëri. RisiAlbania mbështet fuqizimin e shërbimit të karrierës në universitete si pjesë e përpjekjeve për nxitjen e punësimit të të rinjve në Shqipëri.

 

Klikoni këtu për të hapur dokumentin