Designed and built with care, filled with creative elements

Top
Image Alt

UBT _ LISTA E KANDIDATËVE FITUES TË RAUNDIT 1, VITI AKADEMIK 2021-2022

Fakultetin e Bujqësisë dhe Mjedisit:

Kliko këtu: Agrobiologji
Kliko këtu: Bioteknologji Zooveterianare
Kliko këtu: Inxhinieri Agrare profili Agronomi
Kliko këtu: Inxhinieri Agrare profili Biologji Marine dhe Akuakulture
Kliko këtu: Inxhinieri Agrare profili Agromekanizem
Kliko këtu: Inxhinieri Agrare profili Arkitekture Peizazhi
Kliko këtu: Inxhinieri Agrare profili Hortikulture
Kliko këtu: Inxhinieri Agrare profili Mbrojtje bimesh
Kliko këtu: Inxhinieri Agromjedisi
Kliko këtu: Shkenca Mjedisore profili Menaxhimi i Burimeve Natyrore
Kliko këtu: Zootekni dhe Siguria e produkteve Blegtorale
Kliko këtu: Zooveterinari (2-vjeçar)
Kliko këtu: Kopshtari (2-vjeçar)
Kliko këtu: Teknolog Bujqesor (2-vjeçar)

 

Fakultetin e Ekonomisë dhe Agrobiznesit:

Kliko këtu: Ekonomi dhe Politikat e Zhvillimit Rural
Kliko këtu: Ekonomiks i Aplikuar
Kliko këtu: Financë Kontabilitet
Kliko këtu: Informatikë Biznesi
Kliko këtu: Menaxhim Agrobiznesi
Kliko këtu: Menaxhim Turizmi Rural
Kliko këtu: Agroturizem dhe Mikpritje (2-vjeçar)
Kliko këtu: Menaxhim Sistemesh Informacioni (2-vjeçar)

 

Fakultetin e Bioteknologjisë dhe Ushqimit:

Kliko këtu: Inxhinieri Agroushqimore profili Teknologji Ushqimore
Kliko këtu: Inxhinieri Agroushqimore profili Vreshtari Enologji
Kliko këtu: Shkenca e Ushqimit dhe të Ushqyerit

 

Fakultetin e Shkencave Pyjore:

Kliko këtu: Inxhinieri Pyjore
Kliko këtu: Inxhinieri Përpunim Druri
Kliko këtu: Inxhinieri Përpunim Druri profili Dizajn i Mobiljeve dhe Interierit

 

Fakultetin e Mjekësisë Veterinare:

Kliko këtu: Mjekësi Veterinare 
Kliko këtu: Menaxhim Veterinar (2-vjeçar)