Designed and built with care, filled with creative elements

Top
Image Alt

Transformimi i bibliotekës në një qendër fleksibël informacioni

  • 28 Shtator 2017, në sallat e Bibliotekës Shkencore “Mentor Përmeti” u organizua trajnimi me temë: “Transformimi i bibliotekës në një qendër fleksibël informacioni”. Punonjëse të bibliotekës bënë prezantimet e tyre në prani të pjesës tjerë të stafit të bibliotekës, stafit administrativ të UBT, studentëve si dhe të ftuarve nga bibliotekat e tjera universitare të vendit. Më pas u kalua në diskutime dhe u shkëmbyen eksperienca midis kolegësh. Theksi u vu tek përpjekjet që duhet të bëjë stafi i bibliotekave, për të ecur me hapin e kohës.