Designed and built with care, filled with creative elements

Top
Image Alt

Trajnim 15 javor për rritjen dhe menaxhimin e derrave

Fakulteti i Mjekësisë Veterinare njofton se nga datat 06 Shtator- 15 Dhjetor 2021, Aeras Training International në Barneveld, Holland organizon trajnim 15 javor për rritjen dhe menaxhimin e derrave. Ky kurs ofron mundësi për bursa. Ftohen stafi akademik i interesuar të aplikojë online në adresën e mëposhtme:

https://www.aerestrainingcentre.com/application/scholarship?educationId=870fa89d-3e77-4ad0-b6e6-7da8b5ceeb2a&scheduleId=7a928600-5eac-4f32-9233-c99b72365f13

Afati i fundit i aplikimit për bursa është data 10 mars 2021. Gjatë këtij trajnimi online do të trajtohen temat e mëposhme:

  • Kujdesi për kafshët dhe mjedisin ku rriten ato.
  • Përmirësimi i stallave të derrave dhe minimizimi i rreziqeve.
  • Analizimi i treguesve ekonomik të përfituar nga mbarshtrimi i derrave.
  • Rritja e produktivitetit në stallat e derrave.

Një infromacion më të hollësishëm për të gjithë tematikën e trajnimit gjendet në ketë faqe internet:

www.aerestrainingcentre.com/training-offer/applied-pig-management-2021?finderPage=%2Ftraining-offer&filterSet=00000000-0000-0000-0000-000000000000