Designed and built with care, filled with creative elements

Top
Image Alt

Konferenca e Gjashtë e Studentëve të Universitetit Bujqësor të Tiranës

Studentët e Universitetit Bujqësor të Tiranës në bashkëpunim me Universitetin e Shkencave të Aplikuara në Ferizaj, organizojnë në datë 14.06.2017, ora 8.30 pranë sallës “Behar Male”, Konferencën e Gjashtë Studentore.
Me pjesëmarrjen e 118 studentëve nga 5 universitete dhe me temë “Nxitja e zhvillimit të bujqësisë përmes përdorimit të resurseve bujqësore-Këndëveshtrime studentësh”, ajo numëron 41 punime.
Ju ftojmë të merrni pjesë.
File:

Ftesa, Programi