Designed and built with care, filled with creative elements

Top
Image Alt

Tipet e doktoratave FSHP

Doktoraturë FBM
Doktoraturë FEA
Doktoraturë FSHP
Doktoraturë FMV

“Teknologji Druri”

 

Programi i studimit “Teknologji Druri”, ka për qëllim të përgatitë specialistë të aftë të zgjidhin probleme të rëndësishme specifike në lidhje me modernizimin dhe përmirësimin e linjave teknologjike të përpunimit të  materialeve drusore me bazë druri si dhe nëpërmjet kërkimit shkencor të ofrojnë zgjidhje në fushën e përpunimit industrial me makineri të automatizuara  si dhe për përdorimin me efikasitet të lëndës së parë duke zgjeruar fushën e përdorimit të materialeve drusore

Departamenti i Industrsë së Drurit (Fakulteti i Shkencave Pyjore)

Fushat e Kërkimit në Shkollën e Doktoratës:

  • Përmirësimi i vetive fiziko – mekanike dhe teknologjike të drurit nëpërmjet trajtimit kimiko termik.
  • Ndikimi i parametrave kinematikë të makinave mbi cilësinë e përpunimit të materialeve drusore dhe mjedis.
  • Vetitë teknologjike të drurit dhe të pllakave me bazë druri.
  • Dukuritë fiziko – mekanike dhe kimike të ngjitjes dhe llustrimit të drurit.
  • Marketingu i produkteve të drurit.
  • Implementimi i  CAD-CAM në fushën e industrisë së drurit.
  • Impakti mjedisor i aktivitetit të përpunim drurit.

Kontakti

Sekretaria e fakultetit te Shkencave Pyjore

Adresa: Rruga Pajsi Vodica, Koder Kamez, 1030 Tirane, Albania

Email: fshp@ubt.edu.al
Tel: 0686076154
Fax(+355)47200874