Designed and built with care, filled with creative elements

Top
Image Alt

Thoma Nasto

Departamenti i Hortikulturës dhe Arkitekturës së Peizazhit
Fakulteti i Bujqësisë dhe i Mjedisit
Misoni dhe Vizioni
Përgjegjësi i Departamentit
Grupet Mësimore Kërkimore
Stafi Ndihmës Akademik
Programet e studimit
Informacion për studentët

Edukimi

Perimtari, ILB, sot Universiteti Bujqesor i Tiranes, 1983.

Studime të thelluara pasuniversitare, ILB sot Universiteti Bujqesor i Tiranes, 1987 – 1990.

Lendët

Perimtari, Perimet e Rralla, Hortikultura Urbane, Kultivimi Perimeve dhe Erzave.

Kerkimet Shkencore

Teknologji të kultivimit të perimeve në fushë të hapur, Perdorimi i substrateve alternativë në prodhimin e fidanëve të perimeve,  Evidentimi dhe studimi i kultivarëve autoktonë të perimeve.

Titulli :

Profesor

 

Departamenti:

Hortikulturës dhe Arkitekturës së Peizazhit

 

Ndertesa:

Godina A

 

Zyra:

Zyra 222

Tel:

0692374597

Email:

 

thoma.nasto@yahoo.com