Designed and built with care, filled with creative elements

Top
Image Alt

Thirrje për Programin e Profesorëve Vizitorë nga Universiteti i Torinos

Universiteti i Torinos nxit programe ad hoc për të tërhequr Profesorë Vizitorë ndërkombëtarë në të gjitha fushat shkencore.

Për vitin akademik 2021-2022 UniTO ofron 104 pozicione për anëtarët e fakultetit nga universitetet e BE-së dhe jo-BE-së të interesuar për të ligjëruar kurse zyrtare në nivelin Bachelor (diplomë universitare) dhe Master (gradë pasuniversitare).

Për të aplikuar, ju lutem klikoni https://en.unito.it/call-visiting-professors

Afati i fundit i aplikimeve 12 Prill 2021

Për çdo paqartësi kontaktoni visitingprofessor@unito.it