Designed and built with care, filled with creative elements

Top
Image Alt

Thirrje për pjesëmarrje në sesion informues online për bursat “Erasmus Mundus Joint Masters”

EMJM janë programe studimi të integruara në nivel masteri, të cilat udhëhiqen nga një  partneritet  ndërkombëtar  i  institucioneve të  Arsimit  të Lartë  nga vende të ndryshme në mbarë botën. Fondet Erasmus + financojnë bursa studimi për pjesëmarrje në këto programe. Bursat u ofrohen aplikantëve me renditjen më të mirë. Bursat mbulojnë kostot e pjesëmarrjes së studentëve në programin përkatës, udhëtimin dhe  shpenzime jetese.

Ju ftojmë të merrni pjesë në sesionin informues dhe orientues ONLINE mbi bursat Erasmus  Mundus.  Në  këtë  sesion  ftohen  të  marrin  pjesë  të gjithë studentët  e interesuar për të përfituar bursa studimi në universitete të ndryshme. Për një seancë orientuese sa më të frytshme kërkohet bashkëpunimi juaj. Lutemi të shprehni interesin tuaj me anë të një emaili drejtuar Zyrës Erasmus në UBT, duke plotësuar skedën që do të gjeni në këtë thirrje dhe dërgojeni në emailin  esherko@ubt.edu.al. Pasi të dërgoni emailin, ju do të kontaktoheni nga ana jonë, ku do ju dërgohet linku përkatës të cilin do e përdorni për takimin online, si edhe informacion mbi datën dhe orën kur do të zhvillohet takimi. Platforma që do të përdoret është Microsoft Teams.

Skeda

Emri

Mbiemri Fakulteti Departamenti Cikli E-maili

Ju mirëpresim.