Designed and built with care, filled with creative elements

Top
Image Alt

Thirrje për aplikim për ekspertë të jashtme, projekti “CROSS BORDER OI” INTERREG IPA CBC ITALY-ALBANIA-MONTENEGRO

Ne kuader te të projektit “Cross-border cooperation for sustainable development and tourism, trough valorization of rural cultural heritage and conservation of natural asset of areas with ancient olive groves (CROSS BORDER OI)” financuar nga Bashkimi Europian, INTERREG IPA CBC ITALY-ALBANIA-MONTENEGRO, njoftohen te interesuarit te aplikojne per eksperte te jashtem.
Bashkangjitur gjeni te specifikuar ekspertizat me fushat perkatese si dhe Tor (Termat e References) per cdo ekspertize.
Lutem te sillni dokumentacion brenda periudhes se caktuar bazuar ne informacionin e njoftimeve perkatese.
Kordinatori i Projektit
Prof. Dr. Fatbardh Sallaku

Kliko ketu: ToR_Key expert of Biodiversity and Flora Survey
Kliko ketu: ToR_Key expert on Communication Plan and Capacity building-converted (1)
Kliko ketu: ToR_Key expert on Local Development Plans and Stakeholder
Kliko ketu: ToR_Key expert on Rural Tourism and Development
Kliko ketu: ToR_Technical_Expert on Ancient Olive Orchard (AOOs) and Good Agricultural Practices in AOO
Kliko ketu: Expert of Biodiversity and Flora Survey
Kliko ketu: Expert on Ancient Olive Orchard (AOOs) and Good Agricultural Practices in AOO
Kliko ketu: Expert on Communication Plan and Capacity building
Kliko ketu: Expert on Local Development Plans and Stakeholder
Kliko ketu: Expert on Rural Tourism and Development
Kliko ketu: Junior Expert for Census and Mapping of Ancient Olive Orchards (AOOs) (1)