Designed and built with care, filled with creative elements

Top
Image Alt

Thirrje për aplikim në programin TIR 2.0

TIR 2.0 ofron një program të integruar me mbështetje konkrete teknike dhe financiare, për të zhvilluar projektet individuale si dhe për t’i aplikuar ato, përgjatë dhe pas periudhës së studimit në fushën e shkencave të aplikuara.

Thirrja është e hapur për studentet e Universitetit Bujqësor të Tiranës, vecanërisht ato të masterit viti i dytë të cilët kanë temat e diplomave për të punuar.

Për të marrë më shumë informacion rreth këtij program ju lutem klikoni në link https://tir2pikzero.com/

Për të shkarkuar formularin e aplikimit klikoni në dokumentin bashkëngjitur.

Kliko këtu për të shkarkuar formularin