Designed and built with care, filled with creative elements

Top
Image Alt

Thirrje për aplikim në “Konkursin Kombëtar të Punimeve Kërkimore”

AADF nërpërmjet projektit CleanScore ka ndërmarrë iniciativën për të zhvilluar “Konkursin Kombëtar të Punimeve Kërkimore”.

Pjesëmarrja në këtë konkurs është e hapur vetëm për studentët që ndjekin aktualisht një program studimi në Universitetin Bujqësor të Tiranës.

Fushat kryesore ku duhet të bazohen punimet:

  1. Arsim dhe Lidership
  2. Sipërmarrje dhe Ekonomi
  3. Turizëm Kulturor dhe Eko-turizëm

 

Afati i dorëzimit të punimeve është 10 QERSHOR 2021 dhe duhen dorëzuar në adresën JSTOR@CleanScore.al

Për më shumë informacion klikoni dokumentin bashkëngjitur!

Thirrje CS.pdf