Designed and built with care, filled with creative elements

Top
Image Alt

Thirrja për shkëmbime studimesh midis Universitetit Bujqësor të Tiranës dhe Universitetit National and World Economy


Në kuadër të marrëveshjes Erasmus + midis Universitetit Bujqësor të Tiranës dhe Universitetit  National and World Economy,  Në Sofie Bullgari njoftojmë se është hapur thirrja për shkembime studimesh për studentët e Fakuletit të Ekonomisë dhe Agrobiznesit për semestrin e pranveres  Shkurt 2020- Qershor 2020. Simestri i pranveres fillon me 10 shkurt 2020 dhe mbaron me 14 qershor 2020.
Cilat programe studimi mund të aplikojnë?

  1. Studentët e të gjitha departamenteve të Fakultetit të Ekonomisë dhe Agrobiznesit sipas kuotes të mëposhtme

1-kuote per mesim

  1. Afati i aplikimit pranë Fakultetit të Ekonomisë dhe Agrobiznesit është data 25 Tetor 2019
  2. Pranë Fakultetit studentët duhet të dorëzojnë

-Një listë notash

-Një letër motivimi

– Certifikatën e njohjes së gjuhës Angleze  ne nivelin B 2

Dokumentat e mësipërm te dorëzohen në FEA, Godina A, Zyra 116

Personi i kontaktit
Prof.As. Dr. Etleva Dashi
E-mail: evadashi@instant.al/ubttest

Kliko këtu: Lajmërim-Bullgari