Designed and built with care, filled with creative elements

Top
Image Alt

Taulant Goga

Fakulteti i Mjekësisë Veterinare
Pergjegjesi i departamentit
Grupet Mësimore Kërkimore
Stafi Ndihmës Akademik

Edukimi

PhD, Bujqësia dhe Mjedisi, drejtimi “Shkencat e prodhimit shtazor”, Universiteti Bujqesor i Tiranes dhe Universiteti i Portos, Portugali, 2018

Master Shkencor në Kimi Ushqimore, Universiteti i Tiranes, Tirane, 2010

Bachelor në Kimi Ushqimore, Universiteti i Tiranes, Tirane , 2008

 

Lendet:

Farmakologjia Veterinare

Interesat kërkimore

Fusha kryesore e ekspertizës dhe kërkimit shkencor është vlerësimi i ushqimeve për përdorim zooteknik, kontrolli i cilësisë së ushqimeve për parametrat fiziko-kimikë, kontaminantët, prezencën e antibiotikëve dhe mbetjeve veterinare në produktet me origjinë shtazore dhe nënproduktet e tyre, kontrolli mikrobiologjik për cilësitë mikrobiologjike , treguesit e ndotjes dhe kushtet higjeno-sanitare, për praninë/mungesën e patogjenëve, të produkteve dhe nënprodukteve ushqimore me origjinë shtazore.

TITULLI

Asistent lektor

 

DEPARTAMENTI

I Moduleve Paraklinike

 

NDERTESA

ALBIDEA, Kati II

Zyra, 201

TELEFONI

+355696394974

EMAIL

tgoga@ubt.edu.al