Designed and built with care, filled with creative elements

Top
Image Alt

Tatjana Dishnica

Edukimi

PhD, Agronomi, Universiteti Bujqesor i Tiranes, 1990

Agronome e pergjitheshme, Instituti i Larte Bujqesor, 1978

Lendet:

Komunikim Profesional; Prodhim Bimor; Sistemime Bujqesore.

Interesat kërkimore

Komunikim Profesional; Kerkim& Ekstension Bujqesor; Teknologji kultivimi; Sistemime bujqesore; Informacion bujesor; Fuqizimi i grave ne zonat rurale;

TITULLI

Prof.Dr, 2002 Lecturer

DEPARTAMENTI

Mjedisi dhe Burimet Natyrore

NDERTESA

Godina Mjedisi dhe Burimet natyrore

Zyra :210

TELEFONI

069 833 54 28

EMAIL

tdishnica@ubt.edu.al