Designed and built with care, filled with creative elements

Top
Image Alt

Education Tag

Horizon 2020 është programi më i madh i risive kërkimore të Bashkimit Europian me qëllimi për të nxitur rritjen ekonomike dhe për të krijuar vende pune. Horizon 2020 ka mbështetjen politike të drejtuesve të Europës dhe të anëtarëve t