Designed and built with care, filled with creative elements

Top
Image Alt

Suada Lalaj

Edukimi

Msc, Biologji Molekulere, Fakulteti i Shkencave të Natyrës, Universiteti i Tiranës, 2011.

Bachelor në Biologji, Fakulteti i Shkencave të Natyrës, Universiteti i Tiranës, 2009.

Lendet:

Biokimi Ushqimore, Bioinformatika Molekulare, Biokimia e Ushqimit dhe të Ushqyerit e Njeriut.

Interesat kërkimore

Sëmundjet gjenetike me bazë metabolizimin e ushqimeve, farmakogjenetika etj

Titulli :

Asistent lektor

 

Departamenti:

Shkencat e Ushqimit dhe Bioteknologjisë

 

Ndertesa:

Godina FBU.

Zyra:

 

Tel:

 

Email:

smucaj@ubt.edu.al