Designed and built with care, filled with creative elements

Top
Image Alt

Studime në nivel Master, Justus Liebig University Giessen

Universiteti Justus Liebig në Gjermani fton studentët të aplikojnë për studime master online “Sustainable Transition” i cili do filloj në sezonin dimëror 2021/2022.

Programi dy-vjeçar përqendrohet në hartimin e qëndrueshëm të proceseve të transformimit shoqëror ku përveç studimit virtual, studentët do të kenë mundësinë të ndjekin një Shkollë Verore me klasa plotësuese në terren në JLU.

Për t’u njohur me dokumentët e nevojshëm për aplikim si edhe për më shumë informacion, ju lutem klikoni https://www.uni-giessen.de/studium/studienangebot/master/st