Designed and built with care, filled with creative elements

Top
Image Alt

Stafi Ndihmes Akademik

 

Dr. Irena DUKA

Përgjegjëse e Laboratorit të Agromjedisit dhe Ekologjisë (LAME)
E-mail: irenaduka@hotmail.comiduka@ubt.edu.al

Isa BALLIU

Specialist në laboratorin LAME i angazhuar me procesin mësimor dhe mostrues në terren
E-mail: isaballiu59@gmail.com

Dr. Eridana ÇUNI

Menaxhere Cilësie në laboratorin LAME për Sistemin e Menaxhimit të Cilësisë dhe personi përgjegjës për pranimin dhe regjistrimin e kampioneve  nga shërbimet e ofruara për palë të tretë
E-mail: eridana.cuni@gmail.com

MSc. Vjola BRAHO

Specialiste në laboratorin LAME për kryerjen e analizave fiziko-kimike dhe personi përgjegjëse për regjistrimin e mostrave të mbërritura në laborator nga shërbimet e ofruara për palë të tretë
E-mail: vrrapaj@yahoo.com

Ing. Enkeleida SALLAKU

Specialiste në laboratorin LAME për kryerjen e analizave fiziko-kimike dhe përgjegjëse për regjistrimin e rezultateve nga shërbimet e ofruara për palë të tretë
E-mail: enkeleidasallaku@yahoo.com

MSp. Olta MISKU

Laborante në laboratorin LAME për  kryerjen e analizave fiziko-kimike për procesin mësimor dhe shërbimet e ofruara për palë të tretë
E-mail: olta.misku@yahoo.com

MSc. Nertila LILA

Specialiste  në laboratorin LAME për  kryerjen e analizave fiziko-kimike  për procesin mësimor  dhe shërbimet e ofruara për palë të tretë
E-mail: nertila_curri@yahoo.com

MSc. Sonila SULAJ

Laborante  në laboratorin LAME për  kryerjen e  analizave fiziko-kimike për procesin mësimor dhe shërbimet e ofruara për palë të tretë
E-mail: sonilasulaj@yahoo.com

MSc. Dorina Adham

Laborante  në laboratorin LAME për  kryerjen e  analizave fiziko-kimike për procesin mësimor dhe shërbimet e ofruara për palë të tretë
E-mail: dori-minga@hotmail.com