Designed and built with care, filled with creative elements

Top
Image Alt

Stafi ndihmës akademik KF

Fakulteti i Ekonomisë dhe Agrobiznesit
Misioni dhe Vizioni
Përgjegjësi i departamentit
Stafi Ndihmës Akademik
Programet e studimit
Shërbimet MTR

 

Stafi ndihmës akademik

  1. Msc. Marsela Çupi; mcupi@ubt.edu.al