Designed and built with care, filled with creative elements

Top
Image Alt

Stafi Ndihmës Akademik

Stafi Ndihmës Akademik

 

MSc.Edmond Alikaj

ealikaj@ubt.edu.al

Ka përfunduar studimet Universitare në Universitetin Bujqësor të Tiranës, Fakulteti i Bujqesisë dhe Mjedisit. Dega “Hortikultur dhe Mbrojtje Bimesh”. Diplomuar në vitin 2005.

Aktualisht  Specialist në  Laboratorin “Shfrytëzimi dhe Mekanizimi Pyjor”.

 

 

MSc .Fatma Turku

fturku@ubt.edu.al

Ka përfunduar studimet Universitare në Universitetin e Elbasanit “Aleksander  Xhuvani”  Bachelor Bio-Kimi. Diplomuar në vitin 2010. Master Shkencor në Universitetin Bujqësor të Tiranës, Fakulteti i Bujqesisë dhe Mjedisit, Dega “Agromjedis dhe Ekologji”  Diplomuar në Vitin 2010-2012

Aktualisht Specialiste në laboratorin e “Mbrojtjes së Pyjeve”.

 

MSc .Fiqirete Beqiri

fbeqiri@ubt.edu.al

Ka përfunduar studimet Universitare në Universitetin Bujqësor i Tiranës, Fakulteti i Veterinarisë. Diplomuar 1994.

Aktualisht Specialiste në laboratorin e “Silvikulturës dhe “Dentrokronologjisë”.

 

MSc. Shpresa Branko

sbranko@ubt.edu.al

Ka përfunduar studimet Universitare në Universitetin Bujqësor i Tiranës, Fakulteti i Bujqesisë dhe Mjedisit. Dega “Hortikultur dhe Mbrojtje Bimesh”. Diplomuar ne vitin 2004.

 

Specialiste në Laboratorin e “Fizikës” në Departamentin e Fizikës dhe Shkencave te Aplikuara”.

 

MSc. Enkeleda Vila

edavila@ubt.edu.al

Ka përfunduar studimet Universitare në Universitetin Bujqësor i Tiranës, Fakulteti i Bujqësisë dhe Mjedisit. Dega “Hortikultur dhe Mbrojtje Bimesh”. Diplomuar në vitin 2005.

 

Aktualish Asistente e Dekanit

 

 

MSc. Arjan Bashaj

abasha@ubt.edu.al

Ka përfunduar studimet Universitare në Universitetin Bujqësor i Tiranës, Fakulteti i Shkencave Pyjore.  Dega “Inxhinier Përpunim Druri”. Diplomuar në vitin 2008.

Aktualisht Laborant në Departamentin e Industrisë së Drurit.

 

MSc. Beqir Koçi

a.bkoci@ubt.edu.al

Ka përfunduar studimet Universitare në Universitetin Bujqësor i Tiranës, Fakulteti i Bujqësisë dhe Mjedisit, Dega “Hortikultur” Master “Arkitektur Peisazhi” . Diplomuar në vitin 2013.

Aktualisht  Laborant në  Laboratorin “Dentrologji” në Departamentin e Pyjeve.

 

 

MSc. Parid Dule

pdule@ubt.edu.al

 

Ka përfunduar studimet Universitare në Akademin e Arteve të Bukura. Diplomuar në vitin 1994.

Aktualisht Specialist në Departamentin e Pyjeve në laboratorin e “Topografisë dhe GIS”.

 

 

Dr. Saimir Beqo

sbeqo@ubt.edu.al

Ka përfunduar studimet Universitare në Universitetin Bujqesor i Tiranes, Fakulteti i Shkencave Pyjore. Dega “Industri Druri”. Diplomuar në vitin 1998. Ka fituar titullin Doktor i Shkencave në vitin 2018

Aktualisht Përgjegjës i Qëndrës Didaktike Eksperimentale e Teknologjisë së Drurit.

 

Albert Buzali

albert.buzali60@gmail.com

 

Aktualisht Laborant pranë Fakultetit të Shkencave Pyjore, Departamenti i Industrisë së Drurtit në Qëndrën Didaktike Eksperimentale të Teknologjisë së Drurit.

 

Dr.Besnik Habibi

bhabibi@ubt.edu.al

 

Ka përfunduar studimet Universitare në Universitetin Bujqësor i Tiranës. Në Fakultetin e Shkencave Pyjore. Dega “Përpunim Drurit”. Ka fituar titullin Doktor i Shkencave në vitin 2016.

Aktualisht specialist në Qëndrën Didaktike Eksperimentale të Teknologjisë së Drurit pranë Departamentit të Industrisë së Drurit.