Designed and built with care, filled with creative elements

Top
Image Alt

Stafi Ndihmës Akademik DMTR

Fakulteti i Ekonomisë dhe Agrobiznesit
Misioni dhe Vizioni
Përgjegjësi i departamentit
Stafi Ndihmës Akademik
Programet e studimit
Shërbimet MTR

 

Laborante: Enerjeta Cengo

Zyra: Godina A, 205

Email: ecenga@ubt.edu.al

E diplomuar pranë Fakultetit të Zootekni dhe Biznes Blegtoral të Universitetit Bujqësor të Tiranës, me sistemin 4 vjeçar. Ka nisur punë në Fakultetin e Ekonomisë dhe Agrobiznesit në vitin 2000. Ajo mban pozicionin e Laborantes në Departamentin Menaxhim i Turizmit Rural. E. Cengo mbulon gjithashtu edhe detyra administrative e të sekretarisë në Departamentin e Menaxhim Turizmi Rural, si dhe koordinimin e studentëve me Zyrën e Studimeve dhe Studentëve (ZSS).