Designed and built with care, filled with creative elements

Top
Image Alt

Stafi ndihmes akademik DMI

Fakulteti i Ekonomisë dhe Agrobiznesit
Përgjëgjesi i departamentit
Grupet Mësimore Kërkimore
Stafi Ndihmës Akademik
Informacion për studentët

Anela Llapa

 

Ka përfunduar shkollën e mesme të përgjithshme Qemal Stafa, Tiranë. Studimet e larta i ka kryer për Administrim Biznesi, në Universitetin Bujqësor të Tiranës.

Që prej viti 1983 është specialiste pranë Deparatmentit Matematikë dhe Infomatikë. Mbulon detyra administrative në Departament.

Email:anaci@ubt.edu.al

 

Entela Nazaj

Ka përfunduar shkollën e mesme të përgjithshme Petro Nini Luarasi, Tiranë. Studimet e larta i ka kryer për Ekonomi dhe Politika Agrare, në Universitetin Bujqësor të Tiranës.

Që prej viti 1995 është specialiste pranë Deparatmentit Matematikë dhe Infomatikë.

Email:enazaj@ubt.edu.al

 

 

Lartësim Dervishi

Ka mbaruar Shkollen e Mesme Ekonomike Kristo Isak, Berat. I diplomuar pranë Fakulteti të Ekonomisë dhe Agrobiznesit, dega Financë Kontabilitet. Mban pozicionin e laborantit pranë Departamentit Matematikë dhe Informatikë.

Email:ldervishi@ubt.edu.al